שוגון חקירות פרטיות
* שם מלא:
טלפון:
* דואר אלקטרוני:
* נושא:
* תוכן:
* - שדות חובה

גירושין
גירושין מתרחשים כאשר בני זוג רוצים להתיר את קשר הנישואין ביניהם. בני הזוג לאחר שהחליטו על גירושין יכולים לפרק את הקשר ביניהם על-ידי גט, הניתן בהסכמת שני הצדדים
לאחר חתימה על הסכם גירושין שבעקבותיו ניתן הגט. במקרים רבים שוררת בין בני הזוג מריבה ואין ביניהם הסכמה לגבי הפרידה. במקרים אלו עליהם לפנות לבית הדין הרבני או לחילופין
לבית משפט לענייני משפחה כדי לפתור את המחלוקת ולאפשר לפרק את הנישואין שכשלו.
למרות המטענים השליליים והנטייה למריבות, טוב יעשו בני הזוג עם יגיעו לפתרון הוגן ומוסכם בדרכי שלום ויחסכו זמן רב, כסף וסבל מיותר לשני הצדדים.
אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בין בני זוג הפותחים בהליך גירושין הוא הכסף. החוק הישראלי העוסק ביחסי ממון הוא חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973.
מטרתו של החוק היא לקבוע את הסדרי הממון שיחולו על בני הזוג בנושא הרכוש המשותף שלהם. במהלך השנים נעשה מקובל מאוד לחתום על הסכם ממון בעת הנישואין.
הסכם ממון מסדיר מראש את חלוקת הכספים ואת החזקה ברכוש במידה ויתרחשו גירושין בעתיד. הסכם הממון צריך להיות כתוב וחתום על-ידי בני זוג הנשואים זה לזו.
את הסכם הממון יש לאשר בפני בית דין רבני או לחילופין בפני בית המשפט לענייני משפחה. אם לא אושר ההסכם על-ידי בית דין או על-ידי בית המשפט, הוא חסר תוקף משפטי מחייב.
אם אושר, יהיה לו תוקף מחייב והוא יחול במידה וכאשר יסתיים הקשר בין בני הזוג.
אחד הדברים החשובים עליהם בני הזוג חייבים להסכים בטרם יערך הסכם הגירושין הם דמי מזונות. דמי מזונות הם, למעשה, דרכו של האב לתמוך במשפחתו גם לאחר הפרידה.
ישנם כמה סוגי מזונות: מזונות הילדים – אלו נועדו לדאוג לרווחתם של הילדים לאחר הגירושין; מזונות האישה – אלו נועדו לדאוג לאישה בתהליך הפרידה וכל עוד בני הזוג נשואים אך אינם חיים יחד;
ומזונות מעוכבת – אלו ניתנים במצבים בהם הבעל מסרב לתת גט לאשתו. דמי המזונות עבור הילדים יקבעו בהתאם לרמת החיים לה הורגלו הילדים ובהתאם ליכולותיו הכלכליות של האב.
לסיכום, תהליך הגירושין הוא תהליך מייגע, לא נעים ולעיתים קשה מאוד. פרדה בין בני זוג איננה תהליך פשוט, הן מבחינה רגשית והן מבחינה מעשית.
טוב יעשו בני הזוג אם ינהלו את ההליך תוך הפעלת שיקול דעת והתחשבות ולא בכעס ובנקמנות. הליך המבוסס על הקשבה ורצון לגשר על פערים יקל על שני בני הזוג לסיים את הגירושין בצורה טובה ומהירה,
להתחיל בחיים חדשים ולקיים קשר בריא ומאוזן יותר במקרה ומעורבים ילדים.

קישורים נלווים:
הוצאה לפועל
מקרקעין
חייב מוגבל באמצעים